Biologi/Life Science

Här hittar du produkter för biobanking, diagnostik, forskning och utveckling inom det biologiska området.

Vi erbjuder dig förstklassiga produkter från ledande leverantörer såsom Analytik Jena, Infors och Roche. Du finner produkter för odling av mikroorganismer och celler, molekylärbiologiska produkter såsom PCR/qPCR, produkter för diagnostik såsom blodgas och klin kemi.


Biobank

Biobank

Biobank

Bioimaging

Bioimaging

Bioimaging

Blodgas- och elektrolytinstrument

Blodgas- och elektrolytinstrument

Blodgas- och elektrolytinstrument

Elektrofores och blotting

Elektrofores och blotting

Elektrofores och blotting

Gasanalys

Gasanalys

Gasanalys

Homogenisering - Speed Mill Plus

Homogenisering - Speed Mill Plus

Homogenisering - Speed Mill Plus

Hybridiseringsugnar

Hybridiseringsugnar

Hybridiseringsugnar

PCR och qPCR

PCR och qPCR

PCR och qPCR

Provtagningskit (feces)

Provtagningskit (feces)

Provtagningskit (feces)

Reagens

Reagens

Reagens

Reagenser för molekylärbiologi

Reagenser för molekylärbiologi

Reagenser för molekylärbiologi

Roche Diagnostics Scandinavia

Roche Diagnostics Scandinavia

Roche Diagnostics Scandinavia

UVP-inkubator

UVP-inkubator

UVP-inkubator

UVVIS spektroskopi

UVVIS spektroskopi

UVVIS spektroskopi

Veterinärreagens

Veterinärreagens

Veterinärreagens

OD-mätning och feed i skakinkubator

OD-mätning och feed i skakinkubator

OD-mätning och feed i skakinkubator

YSI - Biokemisk analys

YSI - Biokemisk analys

YSI - Biokemisk analys

Bioreaktorer

Bioreaktorer

Bioreaktorer

Skakbord

Skakbord

Skakbord

Skakinkubatorer

Skakinkubatorer

Skakinkubatorer

Ultraljudshomogenisator - Celldisruption

Ultraljudshomogenisator - Celldisruption

Ultraljudshomogenisator - Celldisruption