Bioreaktorer

Brett program av bioreaktorer

Infors, som är en av världens äldsta tillverkare av bioreaktorer, har ett av de mest innovativa programmen för forskning, processteknik och produktion. Expertisen kommer från nästan 50 års erfarenhet vilket ju också är den viktigaste delen när det gäller design och tillverkning av bioreaktorer.

Oavsett organism, om det gäller produktion eller forskning, topp- eller bottendrift, elektrisk eller vattenburen värme, kan du vara säker på att du gjort rätt val för att få hjälp med just dina specifika problem. Med utrymmessnål design tar Infors hänsyn även till det begränsade utrymmet på labbet.

På nedanstående länkar kan du läsa mer om sortimentet.

Bordsmodeller

Detta är framför allt modeller med autoklaverbara kärl och odlingsvolymen varierar från 0,2 L till 10L.

Singelenheter

Minifors 2 är en kompakt och lättanvänd modell med totalvolym upp till 6L,  Labfors 5 som är otroligt flexibel och som finns med totalvolym mellan 2L och 13L samt Labfors 5 Lux som är en bioreaktor för fotosyntes.

Multipla enheter/multibioreaktor/parallella system

Multifors 2 med två till sex parallella kärl med totalvolym från 400 mL till 1 400 mL samt Labfors 5 med upp till 6 parallella enheter med volym 2L till 13L.

Pilotmodeller

Detta avser modeller med in situ-steriliserbara (stål) kärl och med odlingsvolymer från 5L upp till 750L. Modellerna är Techfors S som är en standardmodell i storlek från 15 till 45L totalvolym samt Techfors som är konstrueras efter kundens specifikation i valfri storlek.

Solid state fermentor

Bakterier återfinns inte bara i vätskor utan ibland kan de behöva odlas ur mer eller mindre fast form. Här har vi två modeller; Labfors 5 BioEtOH som är framtagen för simultan SSF samt Terrafors .

Kontakta oss om du vill veta mer om Bioreaktorer


  Biomassa - mätning

  Biomassa - mätning

  Biomassa - mätning

  Bioprocessplatform eve®

  Bioprocessplatform eve®

  Bioprocessplatform eve®

  Gasanalys

  Gasanalys

  Gasanalys

  LabCIP

  LabCIP

  LabCIP

  Labfors 5

  Labfors 5

  Labfors 5

  Labfors 5 BioEtOH

  Labfors 5 BioEtOH

  Labfors 5 BioEtOH

  Labfors 5 Cell

  Labfors 5 Cell

  Labfors 5 Cell

  Labfors 5 Lux

  Labfors 5 Lux

  Labfors 5 Lux

  Minifors 2

  Minifors 2

  Minifors 2

  Multifors 2

  Multifors 2

  Multifors 2

  Techfors

  Techfors

  Techfors

  Techfors S

  Techfors S

  Techfors S

  Terrafors

  Terrafors

  Terrafors