Colikat Rapid är ett snabbtest för att upptäcka både totala koliformer och Escherichia coli i vattenprover samtidigt, vilket ger testresultat inom 18 timmar. Colikat Rapid är lämplig för hela vattenmatrisen.

Produktfördelar jämfört med befintliga tester på marknaden:
– Signifikant högre upptäcktsgrad av Escherichia coli.
– 1:1 likvärdiga resultat avseende koliforma bakterier.
– Löser sig betydligt snabbare i vattenprovet.
– Inget antiskummedel behövs.
– Avsevärt mindre förpackningar som ger mindre behov av lageryta.
– EN ISO 9308-2

Artikelnummer 95-1900 COLIKAT RAPID (25 tests for 100ml samples)
Artikelnummer 95-1901 COLIKAT RAPID (100 tests for 100ml samples)
Artikelnummer 95-1902 COLIKAT RAPID Enumeration Tray 51 (10 sterile Enumeration Trays in bag)
Artikelnummer 95-1903 COLIKAT RAPID Enumeration Tray 51 (100 sterile Enumeration Trays in carton box)
Artikelnummer 95-1904 COLIKAT RAPID Enumeration Tray 97 (10 sterile Enumeratoin Trays in bag)
Artikelnummer 95-1905 COLIKAT RAPID Enumeration Tray 97 (100 sterile Enumeration Trays in carton box)
Artikelnummer 95-1909 COLIKAT RAPID Antifoam Agent (20ml for 200 tests)
Artikelnummer 95-1910 Sample Vessels 120ml w. sodium thiosulfate (100 vessels, sterile, 100ml mark)
Artikelnummer 95-1911 Sample Vessels 120ml (100 vessels, sterile, 100ml mark)
Artikelnummer 95-1950 COLIKAT RAPID Seal Applicator (1 sealer to seal COLIKAT RAPID Enumeration Tray 51 and 97)

Kontakta oss om du vill veta mer om Colicat Rapid