Antigentest-saliv

Vi har förmånen att kunna erbjuda antigentest, så kallade snabbtest, för att fastställa aktiv SARS-CoV-2 infektion. Snabbtestet är uppbyggt på testning av saliv vilket gör att näs- och/eller svalg-swabbning inte behövs. Provet samlas upp genom att testpersonen spottar i ett uppsamlingskärl med fördoserad buffertlösning och därefter för lösningen till teststickan genom locket på uppsamlingskärlet. Allt är förberett och metoden är mycket enkel. Inget försteg med fyllning av buffert behövs, allt är klart.

Resultat kan avläsas efter 10 minuter. Testet har en klinisk specificitet på 100% och känslighet på 94%.

Läkemedelsverket skriver om snabbtester:

Snabbtester, eller produkter för patientnära testning (point of care tests), är tester som genomförs och avläses av hälso- och sjukvårdspersonal nära patienten, till exempel vid patientens sida. Detta till skillnad från tester inom vården som behöver analyseras på laboratorium. Produkter för patientnära testning är inte avsedda för konsumenter.

Beställ här

Du kan beställa testet i 50-pack. Följ länken för att komma till ett förifyllt beställningsmail.

Tycker du det låter intressant? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om Antigentest-saliv