LAB Sweden startades i april 2003. Anledningen till att starta bolaget var främst att företag i branschen växte sig allt större, fick allt fler leverantörer och en oerhörd mängd olika produkter. Vi kände att möjligheten att vara riktigt duktiga på de saker vi tillhandahöll blev allt mindre, helt enkelt för att sortimentet var för stort.

Målet med LAB Sweden blev just det; vi ska inte representera fler leverantörer och produkter än att vi kan vara duktiga på dem, ha tid att hjälpa våra användare både före och efter köpet och framför allt kunna vara tillgängliga när våra kunder jobbar. Även om det är utanför gängse kontorstid.

Till skillnad från allt fler företag i laboratoriebranschen arbetar vi mycket nischat, och vi koncentrerar oss framför allt på produkter inom två områden: RENT och CELL/BAKT. På detta vis kan vi hålla maximal service och kunskapsnivå.

Tillsammans med våra systerbolag har vi en service- och supportorganisation som består av 14 personer runt om i Sverige, Norge och Danmark. Alla våra tekniker har kvalificerad kompetens och kunskap inom sina områden.

Vårt huvudkontor ligger i Farsta strax söder om Stockholm. Från huvudkontoret utgår vi tillsammans med de övriga bolagen i koncernen samt har vårt lager och ekonomidivision. Vi har även ett säljkontor i Kungsbacka utanför Göteborg.

ClaraLab-gruppen består av 5 bolag, alla verksamma inom laboratoriebranschen men med olika inriktningar och användarsegment.

LAB Analytical arbetar med analytisk instrumentering och är officiell återförsäljare för delar av Perkin Elmers sortiment i Sverige och Danmark. Även produkter från Biolin Scientific och Stanhope-Seta säljs via Analytical.

LAB Diagnostics marknadsför och säljer produkter inom diagnostik och laboratorier, främst mot sjukhus- och veterinärverksamhet. Stora leverantörer är Roche, LVL, Porkka och Nerbe Plus.

LAB Education skapar möten, seminarium och utbildningsforum för laboratoriepersonal. Bolaget är vår samarbetspartner när det kommer till användarmöten, vidareutbildningar samt seminarier. De tar även uppdrag från bolag utanför koncernen.

LAB Noax levererar produkter inom 5 huvudområden: förbrukningsvaror, instrument för vattenanalys, provtagning, provberedning och referensmaterial. Kunderna finns inom bland annat forskning, sjukhus och industri. Exempel på leverantörer är Bürkle, CurTec, Fritsch, Merck och Ultra Scientific.

LAB Norway är en spegling av LAB Sweden i Norge med fokusering på cell- och bakterieodling, biokemiska analysatorer och autoklaver.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du önskar vidare information om vår verksamhet eller har frågor om våra produkter och sortiment. Länkar till våra systerbolag finns i menyn ovan.

08- 29 60 00
info@lab.se