Välkommen till webinarer Analyslösningar för bestämning av TOC inom avfallshantering med Analytik Jena! Med den ökande mängd avfall vi genererar får avfalls- och återvinningsprocesserna allt större betydelse. För rätt hantering av avfallet är det viktigt med analyser av avfallet så man förstår vad det består av. Förutom tungmetaller analyseras avfall för ekotoxiska och andra toxiska komponenter samt för organiskt kolinnehåll (TOC och DOC) Detta webinar presenterar instrumentteknikerna multi N/C och multi EA 4000 för automatiserade analyser av TOC och DOC…

Läs mer
Webinar: Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler

Webinar: Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler

Välkommen till ett webinar med Analytik Jena – Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler. Fråga experterna! Specialister från Analytik Jena delar med sig av sina erfarenheter när det handlar om analyser av pastaliknande och andra utmanande organiska provmatriser såsom högviskösa, ohomogena, multifas och partikelinnehållande lösningar. Webinariet …

Läs mer
Webinar: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin

Webinar: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin

Välkommen till webinar med Analytik Jena: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin Bestämning av Cl är en viktig, men i många fall, utmanande analysparameter inom industrin. Varierande provmatriser, med haltområden från hundratals ppm ned till ppb nivåer, ställer höga krav på analysinstrumenten. Webinariet presenterar analystrategier …

Läs mer