Välkommen till ett webinar som hålls av vår leverantör Analytik Jena om Multiplexing in Real-Time PCR! Webinariet kommer att äga rum den 15 november 2023 klockan 17.00. Om webinariet: Realtids-PCR är en avancerad teknik som möjliggör övervakning av PCR-produkters amplifikation i realtid med användning av fluorescerande färgämnen. Denna teknik, ofta kallad kvantitativ PCR (qPCR), används för högprecis kvantitativ analys. För att optimera informationsutvinningen från enskilda prover har multiplex PCR blivit en fundamentell molekylär metod som kan amplifiera flera mål i…

Läs mer
Webinar: Analytical Solutions Along the Lithium-Ion-Battery Lifecycle

Webinar: Analytical Solutions Along the Lithium-Ion-Battery Lifecycle

Välkommen till ett webinar den 25 oktober kl. 16.00 med Analytik Jena i samarbete med Spectroscopy. Webinariet fokuserar på litiumjonbatteriets livscykel och tar dig igenom hela kedjan från ingående materialval, tillverkningsprocessen, kvalitetskontroller och återvinningen av batteriet. Analyser av de ingående materialen i ett litiumjonbatteri är en viktig del i tillverkningsprocessen. …

Läs mer
Webinar: Om analysteknikerna ICP-OES, AAS och UVVis och deras användningsområden vid analyser av livsmedelsoljor

Webinar: Om analysteknikerna ICP-OES, AAS och UVVis och deras användningsområden vid analyser av livsmedelsoljor

Välkommen till webinar med Analytik Jena i samarbete med New Food Magazine Webinariet behandlar om analysteknikerna ICP-OES, AAS och UVVis och deras användningsområden vid analyser av livsmedelsoljor. Applikationsspecialister från Analytik Jena berättar hur instrumentteknikerna hjälper dig uppfylla alla krav som myndigheter och livsmedelsbranschen kräver. Läs mer här och anmäl dig …

Läs mer