Välkommen till ett webinar med Analytik Jena – Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler.

Fråga experterna!

Specialister från Analytik Jena delar med sig av sina erfarenheter när det handlar om analyser av pastaliknande och andra utmanande organiska provmatriser såsom högviskösa, ohomogena, multifas och partikelinnehållande lösningar.

Webinariet presenterar fältapplikationer och hur optimera analysflödet för snabba och tillförlitliga analysresultat – enligt dagens normer.

Webinariet passar verksamheter inom olje-& gasindustrin, raffinaderier, petrokemi- & kemiindustrier, producenter av alternativa bränslen, kontraktslaboratorier m fl.

Analysteknikerna som behandlas är AAS, ICPOES, ICPMS samt elementarinstrument.  

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp.

Tid och anmälan

Datum: 13 September 2022
Tid: 15:00 – 16:00
Anmälan: Anmäl dig till webinariet här.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till vår säljare Pertti.

Välkommen!


Aktuellt

Webinar: Analytical Solutions Along the Lithium-Ion-Battery Lifecycle

Välkommen till ett webinar den 25 oktober kl. 16.00 med Analytik Jena i samarbete med Spectroscopy. Webinariet fokuserar på litiumjonbatteriets livscykel och tar dig igenom hela kedjan från ingående materialval, tillverkningsprocessen, kvalitetskontroller och återvinningen av batteriet. Analyser av de ingående materialen i ett litiumjonbatteri är en viktig del i tillverkningsprocessen. Analysteknikerna ICPOES …