Webinar: Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler

Webinar: Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler

Välkommen till ett webinar med Analytik Jena – Utmanande analyser av högviskösa och ohomogena organiska lösningar och geler. Fråga experterna! Specialister från Analytik Jena delar med sig av sina erfarenheter när det handlar om analyser av pastaliknande och andra utmanande organiska provmatriser såsom högviskösa, ohomogena, multifas och partikelinnehållande lösningar. Webinariet …

Läs mer
Webinar: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin

Webinar: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin

Välkommen till webinar med Analytik Jena: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin Bestämning av Cl är en viktig, men i många fall, utmanande analysparameter inom industrin. Varierande provmatriser, med haltområden från hundratals ppm ned till ppb nivåer, ställer höga krav på analysinstrumenten. Webinariet presenterar analystrategier …

Läs mer
Webinar: Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter med Analytik Jena

Webinar: Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter med Analytik Jena

Välkommen till ett webinar med Analytik Jena – Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter. Kvantifiering av spårelement i organiska matriser kräver optimerade och selektiva analysmetoder. I detta webinar presenteras fördelarna med högupplösande ICP-OES instrument för analyser av petrokemiska produkter. Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp. Datum: 7 …

Läs mer