Webinar: Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter med Analytik Jena

Webinar: Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter med Analytik Jena

Välkommen till ett webinar med Analytik Jena – Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter. Kvantifiering av spårelement i organiska matriser kräver optimerade och selektiva analysmetoder. I detta webinar presenteras fördelarna med högupplösande ICP-OES instrument för analyser av petrokemiska produkter. Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp. Datum: 7 …

Läs mer
Webinar om Xelsius Reaction Station från LabTech

Webinar om Xelsius Reaction Station från LabTech

Välkommen till ett webinar om Xelsius Reaction Station från LabTech. LabTechs nya Xelsius Reaction Station är en kompakt och snabb reaktor med 10 individuellt tempererade och omrörningsbara reaktionsceller – temperaturområde från -20°C till +150°C.   Xelsius lämpar sig för allt från parallel syntesis, temperaturstudier, kristallinitetsanalyser, löslighetsstudier, flödeskemi, reaktions- och process …

Läs mer
Välkommen till digital produktpresentation av MANTECHs instrument för vattenanalyser

Välkommen till digital produktpresentation av MANTECHs instrument för vattenanalyser

MANTECH tillverkar instrument för alla typer av vattenanalyser – från kommunala dricks- och avloppsverk till reningsverk ute på industrier. Instrumentmodeller finns för analyser av enstaka parametrar till automatiserade modeller för flera analysparametrar. Stort fokus läggs på att erbjuda instrument för vattenanalyser som kräver små prov- och reagensvolymer och som därmed …

Läs mer
Välkommen på webinar om MANTECHs instrument för dricks- och avloppsvattenanalyser

Välkommen på webinar om MANTECHs instrument för dricks- och avloppsvattenanalyser

Den 1 november kl. 13.30 presenterar vi MANTECHs produkter – för analyser av dricksvatten och avloppsvatten. pH Konduktivitet Alkalinitet Färg Turbiditet BOD COD Klorid, Nitrat, ORP m fl parametrar Instrumenten från MANTECH är riktiga arbetshästar och lämpar sig för alla laboratorier som önskar snabba, miljövänliga och kostnadseffektiva analyser. Vi presenterar: …

Läs mer