Välkommen till webinar med Analytik Jena – Utmanande analyser av gaser och flytande trycksatta gaser (LPG)

Fråga experterna!

Specialister från Analytik Jena delar med sig av sina erfarenheter när det handlar om analyser av gaser och LPG prover.

Med fokus på elementaranalystekniken presenterar webinariet fältapplikationer samt ger tips hur optimera analysflödet för snabba och tillförlitliga analysresultat – enligt ASTM D6667, D7551, DIN EN 17178 eller UOP 910.

Webinariet passar verksamheter inom olje-& gasindustrin, raffinaderier, petrokemi- & kemiindustrier, kontraktslaboratorier m fl.

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp.

Tid och anmälan till webinariet

Datum: 27 September 2022
Tid: 15:00 – 16:00
Anmälan: Anmäl dig till webinariet här.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till vår säljare Pertti.

Välkommen!


Aktuellt