Välkommen till webinar med Analytik Jena i samarbete med New Food Magazine

Webinariet behandlar om analysteknikerna ICP-OES, AAS och UVVis och deras användningsområden vid analyser av livsmedelsoljor.

Applikationsspecialister från Analytik Jena berättar hur instrumentteknikerna hjälper dig uppfylla alla krav som myndigheter och livsmedelsbranschen kräver.

Läs mer här och anmäl dig här.

Välkommen!


Aktuellt