Välkommen till ett webinar som hålls av vår leverantör Analytik Jena om Multiplexing in Real-Time PCR! Webinariet kommer att äga rum den 15 november 2023 klockan 17.00.

Om webinariet:

Realtids-PCR är en avancerad teknik som möjliggör övervakning av PCR-produkters amplifikation i realtid med användning av fluorescerande färgämnen. Denna teknik, ofta kallad kvantitativ PCR (qPCR), används för högprecis kvantitativ analys.

För att optimera informationsutvinningen från enskilda prover har multiplex PCR blivit en fundamentell molekylär metod som kan amplifiera flera mål i ett enda PCR-experiment. Multiplex PCR har visat sig vara ovärderlig för att identifiera biologiska parametrar och övervaka genuttryck i olika organismer. Multiplexerad qPCR kombinerar flera PCR-analyser till en enda, vilket möjliggör en effektiv hantering av provmaterial och minskar variationen mellan brunnar. Målproverna kan amplifieras samtidigt och detekteras oberoende med hjälp av reportrar med distinkta spektra.

Under detta webbseminarium kommer du att lära dig om:

  • De mångfacetterade fördelarna och utmaningarna med att använda multiplex qPCR.
  • Praktiska råd och strategier för att framgångsrikt implementera multiplex qPCR i din forskning.
  • Betydelsen av färgkompensation inom qPCR.
  • Verkliga exempel på multiplex qPCR-applikationer som har transformerat molekylärbiologins landskap.

Detta är en unik möjlighet att öka din expertis inom multiplex qPCR-tekniken och förstå dess potential för att förbättra ditt arbete inom molekylärbiologi.

Anmäl dig nu för att säkra din plats på detta exklusiva webbseminarium:

Anmäl dig här

Vi ser fram emot att välkomna dig till denna spännande kunskapsdelningssession, ledd av våra framstående experter, Dr. Ines Leonhardt och Melanie Jahn från Analytik Jena.


Aktuellt

Webinar: Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain.

Den 19 mars kl 10.00 håller vår leverantör Analytik Jena ett webinar kallat Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain. Webinariet kommer att belysa: Hur man tillförlitligt och repeterbart analyserar matrisoberoende fasta, flytande och mycket lätta flyktiga organiska prover Hur man …