Den 15 november kl 15.00 har vår leverantör Fluxana ett webinar om hur du kan tillverka hållbara glassmältor av prover som normalt har kort livslängd eller hållbarhet.

Många kalibreringsprover är svåra att lagra under en längre tid. Särskilt med oljeprover kan förändringar observeras under långvarig lagring. I vårt nya webbseminarium med titeln ”Uppleva applikationer i första hand: Glasset för prover med kort hållbarhet”, kommer din värd Dr. Barbara Schäfer att visa dig hur dessa prover kan skapas som en hållbar glassmälta.

Webinariet kommer att äga rum den 15 november kl 15:00 (CET). Det är gratis och tar cirka 30 minuter. Registrerade användare kommer att få en inspelning av webinariet.

Klicka här för att anmäla dig till webinariet och läsa mer.


Aktuellt