Den 19 mars kl 10.00 håller vår leverantör Analytik Jena ett webinar kallat Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain. Webinariet kommer att belysa:

  • Hur man tillförlitligt och repeterbart analyserar matrisoberoende fasta, flytande och mycket lätta flyktiga organiska prover
  • Hur man sparar tid på provberedning och metodoptimering
  • Hur man kan analysera i mätområde från sub-ppb till %

Läs mer om webinariet nedan och anmäl dig via länken här.

Under det senaste decenniet har produktionen av bioetanol mer än fördubblats på grund av ökande efterfrågan från transportsektorn. Produktionen av bioetanol från förnybara råvaror har stor potential att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn.

När den används som bränsle genomgår etanol samma stränga kontroller för svavel och spårmetaller som fossila bränslen. Analysstandarder och produktspecifikationer som ASTM D4806, D5798, DIN EN 15376 och DIN EN 15293 används för att säkerställa överensstämmelse med dessa gränser. Det är därför viktigt att snabbt och noggrant övervaka metallinnehåll och icke-metaller under hela produktionsprocessen. Upptäck hur ICP-OES och förbränningselementanalys kan användas för att hantera utmaningar beroende på matrisegenskaper, högt organiskt innehåll och brett varierande elementkoncentrationer.

Se vårt webbseminarium och få en inblick i hur du analyserar metaller och andra icke-metalliska element som svavel, kväve och klor i olika matriser och i olika stadier i produktionsprocessen. Värdekedjan sträcker sig från råvarubedömning, till processsäkerhet och optimering, till att använda ultraren etanol som bränsle eller råvara för vidare bearbetning i andra industrier.

Vem bör delta:

  • Kvalitetskontrollaboratorier inom bioetanolproduktion
  • Övriga produktförädlare –  kemisk industri
  • Raffinaderier  –  olja och gas
  • Oberoende kontrollaboratorier och forskningscentra som sysslar med bioetanol

Aktuellt