Välkommen till webinar med Analytik Jena om analys av pyrolysoljor den 16 november kl 16.00.

Webinariet tar upp de utmaningar pyrolysoljorna har när det kommer till kemisk analys av dem. Variationen i deras kemiska och fysikaliska sammansättning kräver oftast flera olika analysverktyg för att kunna karakterisera dem.

Webinariet ger dig en inblick i bestämningar av:

  • Svavel, kväve och halogener
  • Kvantifiering av kisel och metaller
  • Kolväte sammansättningen
  • Samt andra egenskaper

Välkommen den 16 November kl 16:00.

Anmälan och mer information finner du här.


Aktuellt