Den 22 mars bjuder vår leverantör Analytik Jena i samarbete med Metrohm in till ett webinar.

Hur analysera AOX och AOF med elementanalysinstrument och förbränningsjonkromatografi (CIC).

Organiskt bundna halogener (AOX) och organiskt bundet fluor (AOF) är miljöparametrar som undersöks allt mer och det finns behov för snabbare analystekniker för dessa parametrar.

Tillsammans med Metrohm presenterar Analytik Jena elementanalystekniken kopplad med Metrohms CIC instrument som en lösning för analyser av AOX och AOF.

Webinariet passar alla som idag analyserar olika typer av vattenmatriser med avseende på AOX och AOF – eller som är intresserad veta vilka möjligheter dessa analystekniker erbjuder.

Webinariet behandlar bl a följande:

  • normer/standarder för AOX/AOF analyser
  • provpreparering
  • analysförutsättningarna för AOX anlayser med elementanalysinstrument
  • analysförutsättningarna för AOF analyser med CIC instrument

Datum: 2023-03-22
Tid: 10:00  (längd ca 1 timme)
Språk: Engelska Mer information om webinariet och anmälan finner du här.

Om du inte kan delta har du möjlighet se webinariet i efterhand – om du har anmält dig.

Välkommen!


Aktuellt

Webinar: Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain.

Den 19 mars kl 10.00 håller vår leverantör Analytik Jena ett webinar kallat Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain. Webinariet kommer att belysa: Hur man tillförlitligt och repeterbart analyserar matrisoberoende fasta, flytande och mycket lätta flyktiga organiska prover Hur man …