Vår leverantör Analytik Jena erbjuder bra priser på sina TOC-instrument året.

Specialrabatter för instrumentkonfigurationer lämpade för bl a miljöanalyser och pharmaverksamheter.

Robusta och partikeltåliga instrument för TC, TIC, POC, NPOC, TNb m fl analyser, enligt gällande standarder och normer.

Spara 20-25% på dessa paket!

Vi har dessutom korta leveranstider på dessa instrumentpaket.

Välkommen höra av dig med din förfrågan!


Aktuellt