Om du idag mäter oxiderbarhet (permanganatindex) i vatten – ta en stund och läs igenom detta.

För att mäta mängden organiskt material i vatten kan ett permanganatindex (PI) test göras. Detta är ett vanligt test som är reglerat enligt internationella standarder, t ex ISO 8467, och som görs på många laboratorier idag. Allt kraftfullare miljöpåverkan och väderfenomen påverkar våra vattenresurser och detta kräver bättre, och fler, kontroller av vårt viktigaste livsmedel.

Här kommer permanganatindextestet in i bilden, som en kontrollparameter att hålla koll på. Men tyvärr så görs testerna ofta idag med komplexa utrustningar som måste placeras på ett laboratorium. Dessutom är testerna både tids- och arbetskrävande att genomföra. En bra nyhet är att det idag finns alternativ till den klassiska testmetodiken – vilket innebär enklare, och snabbare testprocedur.

MANTECH erbjuder instrumentkonfigurationer för permanganatindex tester med sitt PeCOD instrument. Det finns konfigurationer för verksamheter som kör några test per vecka till verksamheter som behöver genomföra stora mängder av tester, t ex kommersiella laboratorier. PeCOD instrumentet ger möjlighet genomföra permanganatindex testerna på ett helt nytt sätt – med betydligt snabbare analyssvar (ca 3-5 minuter för dricksvatten) jämfört med de klassiska utrustningarna. PeCOD instrumentet kräver dessutom inte kemister för att köra analyserna utan de kan enkelt genomföras av processtekniker eller annan personal i verksamheten – ute i processen eller inne på laboratoriet. I tillägg är PeCOD instrumentet också ett perfekt analysinstrument för snabba, enkla och miljövänliga COD analyser (utan farliga kemikalier/reagenskit) – på laboratoriet, ute i processen eller ute i fält.

Det kan dessutom användas som ett screeningverktyg för snabba BOD värden.

Vill du veta mer om permanganatindex tester med PeCOD instrumentet – eller instrumentets COD och/eller BOD analysmöjligheter? Läs mer om PeCOD-instrumentet på vår hemsida eller kontakta oss för personlig diskussion.


Aktuellt