Långtidsförvaring av human samt även växt- eller djurbaserade provmaterial hamnar vanligen under det övergripande namnet biobankning. Ofta används materialet sedan för forskningsstudier och -projekt men kan vid insamlandet av proverna ha varit odefinierat och öppet vad det ska användas till. Det här betyder att biobanker ofta är knutna till större sjukhus eller universitetssjukhus men fler och fler privata aktörer dyker upp. I stora organisationerna och biobanker kopplade till sjukhus eller större kliniska laboratorier samlas biomaterial ofta rutinmässigt för att sedan långtidsförvaras på odefinierad tid till passande forskningsprojekt uppstår. Områden som ofta kommer i kontakt med biobankning är kliniks kemi och sjukhuslaboratorier, transfusionsmedicin, läkemedelsforskning, genomisk sekvensering etc.

Provinsamling

Som första steg och vid provinsamling behövs ofta tillgång till bra säkra och högkvalitativa förvaringsprodukter för att garantera den långa tiden biomaterialet ska ligga i låga temperaturer. Biobanksrör och rack för att förvara proverna är ofta välutvecklad och specifikt framtagna för att klara de kraven.

För etiska frågor och regleringar som följer vid insamlade av biologiskt material kan man läsa mer hos organisationen Biobank Sverige. Organisationen erbjuder också utbildningar, konsultation och seminarier.

Relaterade produkter

Centrifuger LAB SwedenThis image has an empty alt attribute; its file name is Pipette-17.jpg
CentrifugerPipetter

Automation

För större provflöden kan det vara fördelaktigt att även ta hjälp av automationslösningar vid insamlande och aliquotering av prover.

Relaterade produkter

Flowbot ONE vätskehanteringssystem LAB SwedenCyBio FeliX LAB SwedenThis image has an empty alt attribute; its file name is vit-ruta.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is vit-ruta.jpg
Flowbot ONECybio Felix

Datahantering och lagring

När det sedan kommer till datahantering och lagring av provet krävs insikt i biobanksflödet, säkra verksamhetssystem, unika provkoder och lagringsprogram för att garantera att informationen om ett prov och hanteringen kring det är korrekt och går att spåra framåt. Det ska helst gå att spåra ett provs alla steg från att det samlats in tills det plockas ut igen för användning.

Relaterade produkter

Förvaring

Slutsteget är frysförvaringen och garantier att provet hålls i de temperaturer som är definierade för det unika provet under den långa förvaringstiden. Beroende på vilken typ av prov det handlar om, hur det är behandlat efter provinsamling och om man redan vid insamlingen vet vad materialet kommer användas till kan olika typer av långtidförvaring krävas.

Det vanliga är att biobanksprover lagras i -196 grader, gasfasen över flytande kväve, eller i -150 frysar för att granatera kvalitén på proverna men det finns också prover som endast behöver -30 grader. Dock är proverna då oftast redan behandlade på något sätt innan.

Relaterade produkter

Flytande kväve LAB Sweden Lågtempfrys Phcbi LAB Sweden This image has an empty alt attribute; its file name is Nyhetsbrev-gram.jpg Labfrys och Labkyl Porkka LAB Sweden
 KryokärlLågtemperatursfrys från PHCbiLabkyl och labfrys från GramLabkyl och labfrys från Porkka

Önskar du mer information kring området biobankning eller hur vi kan supporta ert flöde. Var vänlig kontakta oss på info@lab.se.

Analys/Kemi

Analys/Kemi

Analys/Kemi

Automation

Automation

Automation

Basutrustning

Basutrustning

Basutrustning

Biologi/Life Science

Biologi/Life Science

Biologi/Life Science

Förbrukning

Förbrukning

Förbrukning

Laboratorieinredning

Laboratorieinredning

Laboratorieinredning