Automation

Viljan att förbättra processer eller öka effektiviteten av arbetsflöden och analyser på lab är växande och efterfrågan på automationslösningar ökar.

Vare sig det gäller provpreparering, vätskehantering eller korkborttagning, odlingsplattor eller rör, automatisering av enstaka steg eller hela arbetsflöden har vi sannolikt en lösning för dig.

Vi har standardlösningar såväl som applikations- och kundanpassade lösningar, och till det kommer också egenutvecklade produkter.

Våra leverantörer är Analytik Jena, Flow Robotics, Reshape med flera.

Läs mer på dessa sidor och hör av dig med frågor och funderingar!


Automatiserad vätskehantering

Automatiserad vätskehantering

Automatiserad vätskehantering

Automatisk av- och påkorkning

Automatisk av- och påkorkning

Automatisk av- och påkorkning

Extraktion - Innupure

Extraktion - Innupure

Extraktion - Innupure