LAB Sweden tillhandahåller referensmaterial för läkemedelsanalys. Vi kan importera narkotikaklassade och icke-kontrollerade primära referensmaterial från Europeiska Farmakopén (EDQM), Amerikanska Farmakopén (USP) samt Brittiska Farmakopén (BP). Dessa primära referensmaterial är avsedda att användas enligt tillhörande monograf i respektive farmakopé.

Vi erbjuder även ett stort sortiment av kompletterande reagenser och standardlösningar enligt de flesta förekommande farmakopéerna. Produktion sker i Europa enligt ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 och ISO 17034.

Via boxen nedan kan du hitta säkerhetsdatabladen för CPA Chem. På den nya hemsidan kan du söka fram rätt datablad. För bästa resultat är det bra att ta bort prefixet vid sök.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om Läkemedel


    Säkerhetsdatablad CPA Chem

    Säkerhetsdatablad CPA Chem

    Säkerhetsdatablad CPA Chem