Referensmaterial

Referensmaterial är ett viktigt verktyg för alla typer av analyslaboratorier. De kan användas i en mängd olika sammanhang som t ex metodvalidering, kalibrering av instrument, mätosäkerhetsberäkningar eller som kontrollprov för intern- eller externkvalitetskontroll.

Referensmaterial Chiron LAB Sweden

Vi erbjuder referensmaterial inom lab för analys inom toxikologi, läkemedel, miljö, olja och livsmedel.

Dessutom har LAB Sweden tillstånd att importera, exportera och bedriva handel av kontrollerade material (narkotika, prekursorer och hälsofarliga substanser) och sköter all licenshantering och rapportering gentemot Läkemedelsverket.

Vi erbjuder även flera olika typer av referensmaterial både vad gäller form och innehåll. När det gäller certifierade lösningar till AA, ICP eller IC samarbetar vi med CPAchem. De erbjuder lösningar av hög kvalitet och korta leveranstider på kundanpassade lösningar med både produktion och lager i Europa.

CPAchem erbjuder referensmaterial och reagenser inom flera områden.

Vi är också återförsäljare av Chiron som är är ISO 17034 ackrediterade för produktion av referensmaterial.

Läs mer om de referensmaterial vi erbjuder genom att klicka på rubrikerna nedan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Referensmaterial


  Läkemedel

  Läkemedel

  Läkemedel

  Toxikologi

  Toxikologi

  Toxikologi

  Livsmedel och foder

  Livsmedel och foder

  Livsmedel och foder

  Miljö

  Miljö

  Miljö

  Petroleum/Bränsleanalys

  Petroleum/Bränsleanalys

  Petroleum/Bränsleanalys

  Kundanpassade organiska mixer

  Kundanpassade organiska mixer

  Kundanpassade organiska mixer