Referensmaterial

Referensmaterial är ett viktigt verktyg för alla typer av analyslaboratorier. De kan användas i en mängd olika sammanhang som t ex metodvalidering, kalibrering av instrument, mätosäkerhetsberäkningar eller som kontrollprov för intern- eller externkvalitetskontroll.

Vi erbjuder referensmaterial inom lab för analys inom toxikologi, läkemedel, miljö, olja och livsmedel.

Vi erbjuder även flera olika typer av referensmaterial både vad gäller form och innehåll. När det gäller certifierade lösningar till AA, ICP eller IC samarbetar vi med CPAchem. De erbjuder lösningar av hög kvalitet och korta leveranstider på kundanpassade lösningar med både produktion och lager i Europa.

CPAchem erbjuder referensmaterial och reagenser inom flera områden.

Läs mer om de referensmaterial vi erbjuder genom att klicka på rubrikerna nedan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Referensmaterial


  Läkemedel

  Läkemedel

  Läkemedel

  Toxikologi

  Toxikologi

  Toxikologi

  Livsmedel och foder

  Livsmedel och foder

  Livsmedel och foder

  Miljö

  Miljö

  Miljö

  Petroleum/Bränsleanalys

  Petroleum/Bränsleanalys

  Petroleum/Bränsleanalys