Ultraljudshomogenisator – Celldisruption
Produktinformation

Disruption/lysis av celler, mikroorganismer och vävnad

Ultraljudshomogenisering har etablerats som standardmetod i årtionden för sönderdelning av celler av alla slag. Det är möjligt att lysera bakterier, jäst, svampar, eukaryotiska eller växtceller, vävnader, alger och till och med mikroalger. Det breda kraftspektrat är särskilt relevant i detta avseende då det ger kontroll över disruptionsgraden. Exempelvis är fragmentering av DNA också möjligt. En alltför hög effektingång kan leda till en hög grad av sönderdelning eller onödig uppvärmning av provet. Därför rekommenderas kylning i de flesta fall.  Till viss del är indirekt sonikering också given preferens. Även mycket små mängder i μl-området kan sonikeras bra och enkelt.

Bandelin tillverkar tre olika modeller och ett stort urval av tillbehör. Läs mer i applikationsguiden, du hittar länken under bilden till vänster på sidan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Ultraljudshomogenisator – Celldisruption