Kryoutrustning
Produktinformation

Vi har två leverantörer inom flytande kväve, Cryotherm och Labtech.

Cryotherm

Flytande kväve LAB Sweden

Vår leverantör inom frysförvaring Cryotherm är specialister på tillverkning av vakuumisolerade behållare för flytande kväve som används i många olika branscher så som kemisk industri, medicin, livsmedel, forskning eller biobanking. De utvecklar innovativa lösningar för kunders individuella processer.

Cryotherm är den första certifierade tillverkaren som erbjuder ett lagringssystem som detta, med flytande kväve som en medicinsk produkt för frysförvaring. Lagringssystemen är av hög termisk kvalitet tack vare vakuumisolering och därför säkerställs extremt låg temperatur. Cryotherms specialbehållarövervakningssystem garanterar optimal långtidsförvaring.

En mängd olika applikationer finns. Klicka gärna i katalogen för mer information: Cryotherm katalog

Labtech

Application book

Labtechs kvävegenerator är tillverkad för att finnas på plats i ditt lab för att snabbt framställa LN2. Utarbeta ditt eget flytande kväve av hög kvalitet, var som helst och när som helst. Generering av flytande kväve på plats är extremt lätt. Upplev med egna ögon bekvämligheten med att ha generatorn i ditt laboratorium utan leveransproblem.

Läs mer om Labtechs kvävegenerator i denna broschyr.

Frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Kontakta oss om du vill veta mer om Kryoutrustning