Blockvärmare

IKA erbjuder ett föredömligt och mångsidigt utbud av torra blockvärmare utformade för att rymma olika utbytbara värmeblock. De ger exakt temperaturreglering för reproducerbara resultat. Dessa digitala blockvärmare är idealiska för smältning och kokpunktbestämning, enzymreaktioner, inkubering och aktivering av kulturer, immunanalyser, DNA-denaturering, kulturmedietest, koaguleringstester, bestämning av urea-kväve i blod och hybridisering på platsen. Dessutom är dessa torra blockvärmare designade för exakt uppvärmning av PCR-rör, PCR-remsor, mikrocentrifugrör, mikroplattor och kyvetter.

Har du några frågor om vårt utbud av blockvärmare? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om Blockvärmare


  Dry Block Heater 1 – Blockvärmare

  Dry Block Heater 1 – Blockvärmare

  Dry Block Heater 1 – Blockvärmare

  Dry Block Heater 2

  Dry Block Heater 2

  Dry Block Heater 2

  Dry Block Heater 3

  Dry Block Heater 3

  Dry Block Heater 3

  Dry Block Heater 4

  Dry Block Heater 4

  Dry Block Heater 4