Kalorimetrar

Vi säljer kalorimetrar från det tyska företaget IKA.

IKA’s bombkalorimetrar är marknadsledande när det gäller att bestämma energivärden för både vätske- som fasta prover. IKA’s sortiment av kalorimetrar ger laboratorier det bästa oavsett kraven.

Sortimentet består av modellerna C 1, C 200, C 6000 och C 7000 modellerna. Du kan läsa mer om respektive modell via länkarna nedan.

Vid förbränning av prover med kalorimeter mäts värmen/energin som genereras från provet under kontrollerade förhållanden. I förbränningskärlet – den så kallade ”bomben” – förbränns provet med tillsättning av syre och den avgående värmemängden mäts. För att förhindra yttre temperaturpåverkan, på förbränningsprocessen, har systemet ett yttre kärl (jacket) som skydd.

Ungefär ett gram prov (flytande eller vätska) vägs in i en provdegel och placeras i provkärlet, ”bomben”. Provdegeln är kopplad till en antändningsmekanism med bomullstråd. Provkärlet fylls med syre (30 bar) och provet förbränns/bryts ned. Under förbränningsprocessen kan temperaturen i provskålen uppgå till 1000°C. Den höga temperaturen medför också att trycket ökar – och därmed erhålls en nedbrytning/förbränning av allt organiskt material.

Värmen som skapats under processen kan nu bestämmas – som energivärde.

LAB Sweden säljer en rad kalorimetrar. Vill du veta mer om någon eller har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Läs mer om de olika kalorimetrarna vi säljer via länkarna nedan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Kalorimetrar


  C 200 kalorimeter

  C 200 kalorimeter

  C 200 kalorimeter

  C 6000 kalorimeter

  C 6000 kalorimeter

  C 6000 kalorimeter

  C 7000 kalorimeter

  C 7000 kalorimeter

  C 7000 kalorimeter

  C1 kalorimeter

  C1 kalorimeter

  C1 kalorimeter