LAB Sweden erbjuder instrument för analyser av närsalter från OI Analytical.

Flow Solution 3700 Automated Chemistry Analyzer är ett enkelt, flexibelt och användarvänligt instrument för analyser av närsalter.

Instrumentet kan fås i konfigurationer för de flesta metoder inom branschen  –  som ammonium, klorid, cyanid, fluorid, nitrat, nitrit, fosfor (fritt och total), TKN, kiseldioxid, fenoler m fl. Analyserna kan köras som Segmented Flow Analysis (SFA) eller Flow Injection Analysis (FIA).

FS 3700 erbjuder många fördelar av analyser av närsalter:

  • Intiutiv programvara – med FlowView™ programvaran startar du enkelt analyserna och utvärderar dem därefter
  • 30 – 90 analyser/timme, per kanal
  • Flexibel – utbytbara moduler och detektorer gör det enkelt konfigurera instrumentet efter analysbehov
  • Automatiserad provberedning och analys av USEPA, ASTM, ISO, DIN eller egna QA/QC metoder
  • Stort detektionsområde – Expanded Range™ detektor med automatisk anpassning av signalen förhindrar problem med prover med som kan ha för hög koncentration

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om Flow Solution 3700.

Kontakta oss om du vill veta mer om Flow Solution 3700 – SFA och FIA av närsalter