CrystalBreeder

Gör mer med mindre med CrystalBreeder. Förbättra din tidiga halvledarscreening med CrystalBreeder-bänksystemet. Förbättrad med nya kontrollerade förångnings- och ångdiffusionsmoduler

CrystalBreeder är nästa generations kristalliseringsplattform för flera reaktorer för medelhög genomströmning av solid state-forskning, som arbetar med arbetsvolymer på 0,1 ml. Kör snabba kompletta kristallisationsskärmar med så lite som 1 mg prov. CrystalBreeder ger grumlighetsavläsningar i realtid för 32 parallella temperaturkontrollerade experiment. När tidig löslighetsinformation är viktig, sluta gissa och låt CrystalBreeder ta dig i täten.

CrystalBreeder/Alla funktioner

Nya egenskaper

  • Kontrollerad avdunstning
  • Flexibel ångspridning

Flera kristallisationslägen

  • Kylning, avdunstning
  • Kylande avdunstning
  • Uppslamning
  • Termocykling
  • Ångdiffusion
  • Kristallisering genom skiktningsteknik

Upp till 32 parallella reaktorer

  • Utför en fullständig kristallisation eller polymorf screening över natten. Att odla enkristaller har aldrig varit enklare.

Minimal mängd prov krävs

  • Mindre än 32 mg prov för en fullständig screening
Kontakta oss om du vill veta mer om CrystalBreeder