Nästa vecka erbjuder vår leverantör Gerhardt Analytical systems två spännande webinarier. Det ena är om kväveanalys enligt Kjeldahl-metoden och det andra är om fiberanalys i foder.

Webinarierna äger rum tisdagen den 4 april och onsdagen den 5 april kl 11.00-13.00. De hålls på engelska och du kan välja att gå på ett eller båda webinarierna. Anmäl dig gärna även om tidpunkten inte passar för du får tillgång till en inspelad version av webinariet efteråt även om du inte kan delta.

Läs mer om programmet nedan:

Kväveanalys enligt Kjeldahlmetoden

Principiella och analytiska tillvägagångssätt för svåra prover

Program

 1. Rötning med svavelsyra och katalysator
  • Matsmältningstemperatur och smältningstid
  • Temperatur/tidsprofil och effekt/tidsprofil
  • Förhållande mellan mängd prov mot volym svavelsyra och katalysator
  • Hantering av olika prover
 2. Destillation och titrering
  • Parameterinställningar för destillation
  • Val av ”reciever” lösning
  • Alternativ för titrering
  • Hantering av olika prover
 3. Kvalitetssäkring
  • Blankvärden
  • Standarder
  • ”Recovery”
  • Felkällor
  • IQ / OQ / PQ

Läs mer och anmäl dig här.

Fiberanalys i foder

Bestämning av råfiber · ADF · NDF · ADL

Program:

 1. Teoretisk bakgrund till fiberanalys i foder- och biogasanalys och för karakterisering av biomassa
 2. Provberedning
  Torkning, malning, avfettning och avkalkning av utvalda prover
 3. Hur man gör en fiberanalys
  • Sköljning, filtrering, torkning, inaskning
  • Fysikalisk-kemiska påverkan vid användning av olika metoder
  • Hur man hanterar svårt provmaterial
  • Faktorer som störa analysresultatet som t.ex. överdriven skumbildning, hög halt av stärkelse, pektinhalt
 4. Kvalitetskontroll
  • Blankvärdes, standard, ”recover”
  • Bestämning av mängden amylas, kontroll av aktiviteter
  • Faktorer som kan påverka analysresultatet negativt
  • Hur man hanterar konstgjorda fibrer/monomerer
  • Sekventiell analys

Läs mer och anmäl dig här.


Aktuellt

Webinar: Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain.

Den 19 mars kl 10.00 håller vår leverantör Analytik Jena ett webinar kallat Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain. Webinariet kommer att belysa: Hur man tillförlitligt och repeterbart analyserar matrisoberoende fasta, flytande och mycket lätta flyktiga organiska prover Hur man …