Den 15 juli kl 09.30 – 10.30 erbjuder vi ett intressant webinar om hur instrumentteknikerna AAS, ICP-OES och ICP-MS kan användas för att optimera analyser av avloppsvatten.

Vatten och speciellt dricksvatten kontrolleras av omfattande regelverk. På grund av ökande vattenbrist världen över börjar det bli viktigare att ändra och omvärdera hur vi använder vatten. Världens resurser av naturligt förekommande vatten måste användas på ett hållbart sätt. Därför blir övervakningen av avloppsvatten allt viktigare för att återföra avloppsvattnet till ytvatten och tillbaka till vattencykeln.

För att säkerställa vattenkvaliteten, revideras regelverk och standarder ständigt och gränsvärdena justeras. Laboratorier måste reagera på de förändrade kraven, välja lämplig teknik och validera analysmetoder. Detta webinar erbjuder fördjupad information och riktlinjer hur minimera potentiella fel och garantera kvaliteten på analysdata. Optimerade metoder för provberedning, datavalidering och hur man väljer den mest lämpliga instrumenteringen (AAS, ICP-OES, ICP-MS) som sparar kostnader och tid vid rutinmässig analys av avloppsvatten.

Webinariet hålls på engelska och du kan anmäla dig här och om du har några frågor är du välkommen att maila till info@lab.se.


Aktuellt