Välkommen till webinar med Analytik Jena: Från råvara till slutprodukt – QC analyser av klor inom industrin

Bestämning av Cl är en viktig, men i många fall, utmanande analysparameter inom industrin. Varierande provmatriser, med haltområden från hundratals ppm ned till ppb nivåer, ställer höga krav på analysinstrumenten.

Webinariet presenterar analystrategier och ger tips om provhantering för applikationer inom bland annat kemisk och petrokemisk industri.

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp.

Datum: 28 Juni 2022
Tid: 10:00 – 11:00

Anmäl dig här

Välkommen!


Aktuellt