Välkommen till webinar med Analytik Jena – Hantera utmanande analyser av lättflyktiga organiska lösningar

Fråga experterna!

Specialister från Analytik Jena delar med sig av sina erfarenheter när det handlar om analyser av lättflyktiga organiska lösningar med låg kokpunkt, låg densitet samt viskositet och oftast med låga halter av de intressanta elementen.

Webinariet presenterar fältapplikationer och hur man kan optimera analysflödet för att få snabba och tillförlitliga analysresultat – efter dagens normer.

Analysteknikerna som behandlas är AAS, ICPOES, ICPMS samt elementarinstrument.   

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp.

Datum: 30 Augusti 2022
Tid: 15:00 – 16:00
Anmälan: Anmäl dig via länken här.

Välkommen!

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till vår säljare Pertti.


Aktuellt