Elementaranalyser för olja, gas och petrokemiska produkter är viktiga för att säkerställa produktkvalitet och optimera processen är bestämning av N, S och Cl viktiga parametrar hålla koll på.

Webinariet tar upp strategier för internationella normer som ASTM, EPA ISO m fl.

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp.

Agenda

  • EPA 9076, UOP 779 Total Chlorine in Feedstock Materials and Derived Fuels
  • ASTM D5762 Total Nitrogen in Residues and Heavy Petroleum Products
  • ASTM D5453 Total Sulfur Over a Wide Matrix and Concentration Range
  • ISO 20846 Interference-free Sulfur Determination in Automotive Fuels with High Nitrogen Additives
  • ASTM D6667, ASTM D7551 Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons, LPG, and NG
  • ASTM D7183 Ultra-low Sulfur in Very Light Volatile Hydrocarbons

Datum: 19 Maj 2022
Tid: 10:00 – 11:00 eller 17:00-18:00
Längd: ~60 minuter (inkl. frågestund)

Anmäl dig här


Aktuellt

Webinar: Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter med Analytik Jena

Välkommen till ett webinar med Analytik Jena – Högupplösande ICP-OES för analyser av petrokemiska produkter. Kvantifiering av spårelement i organiska matriser kräver optimerade och selektiva analysmetoder. I detta webinar presenteras fördelarna med högupplösande ICP-OES instrument för analyser av petrokemiska produkter. Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp. Datum: 7 Juni 2022Tid: 16:00 …

Stanhope-Seta lanserar ny H2S analysator

Stanhope-Seta lanserar en ny, kompakt H2S analysator för H2S innehåll i eldningsoljor som t. ex. marina restbränslen, destillat och petroleumblandningar. Instrumentet erbjuder: Mätområde från 0-250mg/kg (0-250ppm) H2S i vätskefasInbyggd ångtrycksprocessorLiten bänkytaEnkelt handhavandeAnvänder små provvolymerIntegrerad kamera för hjälp vid provappliceringRealtids visning av testresultat under körningAutomatisk gaskalibreringMed mera... Instrumentet är godkänt för följande internationella normer: IP …