Elementaranalyser för olja, gas och petrokemiska produkter är viktiga för att säkerställa produktkvalitet och optimera processen är bestämning av N, S och Cl viktiga parametrar hålla koll på.

Webinariet tar upp strategier för internationella normer som ASTM, EPA ISO m fl.

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas applikationsgrupp.

Agenda

  • EPA 9076, UOP 779 Total Chlorine in Feedstock Materials and Derived Fuels
  • ASTM D5762 Total Nitrogen in Residues and Heavy Petroleum Products
  • ASTM D5453 Total Sulfur Over a Wide Matrix and Concentration Range
  • ISO 20846 Interference-free Sulfur Determination in Automotive Fuels with High Nitrogen Additives
  • ASTM D6667, ASTM D7551 Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons, LPG, and NG
  • ASTM D7183 Ultra-low Sulfur in Very Light Volatile Hydrocarbons

Datum: 19 Maj 2022
Tid: 10:00 – 11:00 eller 17:00-18:00
Längd: ~60 minuter (inkl. frågestund)

Anmäl dig här


Aktuellt