Välkommen till webinaret Elementanalyser inom avfalls- och återvinningsindustrin med Analytik Jena!

Med den ökande mängd avfall vi genererar får avfalls- och återvinningsprocesserna allt större betydelse.

För rätt hantering av avfallet är det viktigt med analyser av avfallet så man förstår vad detta består av. Förutom tungmetaller analyseras avfall för ekotoxiska och andra toxiska komponenter samt för parametrar som halogenenerade organiska föreningar.

Detta webinar presenterar instrumentteknikerna AAS, ICP-OES och ICP-MS.

Exempel ges på provföreberedelser samt metoder som uppfyller de normer som gäller idag.

Webinariet presenteras på engelska av Analytik Jenas supportgrupp.  

Datum: 10 November 2022
Tid: 10:00 – 11:00
Anmälan: Anmäl dig via länken här.

Välkommen!


Aktuellt