Stanhope-Seta lanserar en ny, kompakt H2S analysator för H2S innehåll i eldningsoljor som t. ex. marina restbränslen, destillat och petroleumblandningar.

Instrumentet erbjuder:

 • Mätområde från 0-250mg/kg (0-250ppm) H2S i vätskefas
 • Inbyggd ångtrycksprocessor
 • Liten bänkyta
 • Enkelt handhavande
 • Använder små provvolymer
 • Integrerad kamera för hjälp vid provapplicering
 • Realtids visning av testresultat under körning
 • Automatisk gaskalibrering
 • Med mera…

Instrumentet är godkänt för följande internationella normer:

 • IP 570
 • ASTM D7621
 • ISO 8217
 • ISO/PAS 23263

För mer information klicka här eller kontakta oss på info@lab.se!


Aktuellt