Stanhope-Seta (England) är nu ISO14001-certifierade. Stanhope-Seta, en världsledande producent av testutrustning för bland annat olje- och petrokemiskindustri – och LAB Swedens samarbetspartner i Sverige och Danmark –  har nu blivit ISO14001-certifierade.

Denna certifiering stärker ytterligare Stanhope-Setas ställning på marknaden som tillverkare av högkvalitativa testutrustningar för tester av bränslen, oljor, smörjmedel med mera – enligt ASTM, DIN, ISO, IP samt övriga förekommande standarder.

Stanhope-Setas Afidainstrument (för cetantalanalys) var ett av de första instrumenten som blev granskat och utvärderat av certifieringsorganisationen SGS. Resultatet blev att Afidainstrumentet nu är klassat som det instrument som ger minst miljöpåverkan när det kommer till analyser av cetantal – cirka 90% lägre CO2-påverkan för Afida jämfört med motsvarande instrumenttekniker för cetantalanalyser (med DCN teknik) på marknaden.

Läs mer om certifieringen och Afida på Stanhope-Setas hemsida.


Aktuellt