Tillbehör G7825/26

Här under hittar du ett urval av tillbehören. Kontakta oss för mer information!

E 741/1, insats för optimal placering av moduler på 1-4 plan

 • Beroende på diskgodsets storlek kan upp till 3 moduler användas

 • Vagnarna kopplas till tilloppet för vatten och torkningsluft
  Tillförsel av vatten och torkluft sker genom direkt tillkoppling av vagnen och adaptertillkoppling av modulerna.
 • Lastningsmåtten för de enskilda planen skiljer sig åt
  Lasthöjder:
  Plan 1 till överkanten: 605 mm
  Plan 2 till överkanten: 405 mm
  Plan 3 till överkanten: 267 mm
  Plan 4 till överkanten: 197 mm

E 742, modul för placering av diverse diskgods

 • För användning i insats E 741/1

 

 


E 743, injektormodul 

 • För placering av smalhalsat glas 100-500 ml
 • Med 36 dysor (E 351) 4 x 160 mm med hållare (E 353)

 


E 744, inektormodul

 • För placering av smalhalsat glas 500-1000 ml
 • Med 16 dysor (E 352) 6 x 220 mm med hållare (E 354)

 


E 745/1, injektormodul

 • För placering av upp till 104 pipetter
 • Passar för 104 pipetter upp till 540 mm
 • Hållarram med fackstorlek 16 x 16 mm

 

 


E 746, injektormodul

 • För placering av upp till 23 pipetter
 • Passar för 23 pipetter anordnade diagonalt
 • 10 pipetter upp till 560 mm och 13 pipetter upp till 490 mm
 • Hållarpinnarnas avstånd i hållaren 20 rep. 26 mm

 


E 747, injektormodul

 • För placering av t.ex. centrifugrör, vialer och reagensglas
 • 104 dysor för centrifugrör, vialer, reagensglas etc.
 • 104 dysor, 2,5 x 110 mm

 


E 752, injektormodul

 • För placering av smalhalsat glas 100-1000 ml
 • Med 12 dysor (E 351) 4 x 160 mm med hållare (E 353)
 • Med 13 dysor (E 352) 6 x 220 mm med hållare (E 354)

 


E 755, injektormodul

 • För placering av smalhalsat glas 25-100 ml
 • Utrustad med 36 dysor (E 470) 2,5 x 90 mm med hållare

 


E 757, vagn

 • För placering av laboratorieglas med stor volym
 • Utrustad med 6 dysor
 • Utrustad med en höjdjusterbar hållarram
  Den höjdjusterbara hållarramen har utrustats med 6 korta och 4 långa hållare. Hållarna kan anpassas till glasdiametern.
 • Maximal lastningshöjd från hållarstjärnan: 610 mm
Kontakta oss om du vill veta mer om Tillbehör G7825/26