Transportprodukter
Produktinformation

Vi hanterar delar av Noax Sys sortiment i Sverige. I första hand gäller det deras transportburkar för smittosamma prover.

Noax Sys är en av få bolag i världen som tillverkar certifierade transportburkar och förpackningar av smittosamma ämnen och prover.

Produkterna är förpackningar för diagnostiska prover och annat farligt gods enligt ADR, IATA/DGR, ICAO-TI, UN3373 och UN2814. Som komplement till Noax Sys sortiment har vi även andra leverantörer och förpackningar så som transporthylsor, kartonger och burkar avsedda för transport i fler storlekar.

Hör av dig till oss om du inte hittar vad du söker så hjälper vi dig!

Kontakta oss om du vill veta mer om Transportprodukter


  Absorber

  Absorber

  Absorber

  Kartonger och EPS-boxar

  Kartonger och EPS-boxar

  Kartonger och EPS-boxar

  Provlådor

  Provlådor

  Provlådor

  Tillbehör

  Tillbehör

  Tillbehör

  Transportburkar med tillbehör

  Transportburkar med tillbehör

  Transportburkar med tillbehör

  Transporthylsor

  Transporthylsor

  Transporthylsor