Diskmedel och salt
Produktinformation

LAB Sweden säljer en rad olika sorters diskmedel och salt för laboratoriediskmaskiner. Nedan kan du se våra vanligaste diskmedel och salt.

Här kan du läsa mer om våra diskmaskiner.

Diskmedel och salt laboratoriediskmaskiner LAB SwedenLaboclean FLA

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat, fosfatfri. Maskinell rengöring av laboratorieglas på laboratorier inom industri, näringsforskning och medicin.

Diskmedel och salt laboratoriediskmaskiner LAB SwedenLaboclean FT

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat. Maskinell rengöring av glasvaror i laboratorier inom t.ex. bakteriologi. Användningsområden: virologi, nukleärmedicin samt för t.ex. infusionsflaskor, gasflaskor och utrustning i apotek. Passar även för livsmedelsindustri och färgindustri.

Diskmedel och salt laboratoriediskmaskiner LAB SwedenLaboclean A8

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – koncentrat i pulverform. Maskinell rengöring av laboratorieglas i medicinska, biologiska och kemiska laboratorier samt laboratorier inom livsmedelsindustrin.

Diskmedel och salt laboratoriediskmaskiner LAB SwedenNeodisher N

Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat.

Baserad på fosforsyra.

Diskmedel och salt laboratoriediskmaskiner LAB SwedenNeodisher Z

Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat.

Baserad på organiska syror.

Kontakta oss om du vill veta mer om Diskmedel och salt