Cell/Bakt

Att hitta ett samlingsnamn på ett så brett område var inte lätt.

Självklart kan du använda dessa produkter till annat än celler och bakterier också. Jobbar du med jäst, svamp, växter mm har du också hittat rätt. Triggar du på ord som mammalieceller, e.coli, c.elegans, pichia pastoris m fl har du definitivt kommit till rätt plats.

Här finns utrustning för odling av olika organismer och annan utrustning för att övervaka och kontrollera den.

Under denna rubrik finner du skakbord, skakinkubatorer och bioreaktorer från Infors, biokemiska analysatorer från YSI Life Science, gasanalysatorer från BlueSens, system för mätning av OD i skakinkubatorer från Aquila Biolabs och PreSens, skakflaskor och filter från Thomson och lite till.


Gasanalys

Gasanalys

Gasanalys

Biokemisk analys

Biokemisk analys

Biokemisk analys

OD-mätning och feed i skakinkubator

OD-mätning och feed i skakinkubator

OD-mätning och feed i skakinkubator

Bioreaktorer

Bioreaktorer

Bioreaktorer

CO2-inkubatorer

CO2-inkubatorer

CO2-inkubatorer

Skakbord

Skakbord

Skakbord

Inkubatorer

Inkubatorer

Inkubatorer

Skakinkubatorer

Skakinkubatorer

Skakinkubatorer

Ultraljudshomogenisator - Celldisruption

Ultraljudshomogenisator - Celldisruption

Ultraljudshomogenisator - Celldisruption

Odlingsflaskor & filter

Odlingsflaskor & filter

Odlingsflaskor & filter

Tillbehör skakutrustning

Tillbehör skakutrustning

Tillbehör skakutrustning