Smart Modified Surface (För manuell extraktion)

Här hittar du manuella extraktionskit för metoden Smart modified surface. Se alla kiten längre ned på sidan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Smart Modified Surface (För manuell extraktion)


  smart Blood DNA Midi Direct prep (a)

  smart Blood DNA Midi Direct prep (a)

  smart Blood DNA Midi Direct prep (a)

  smart Blood DNA Midi prep (a)

  smart Blood DNA Midi prep (a)

  smart Blood DNA Midi prep (a)

  smart DNA prep (a) (a96)

  smart DNA prep (a) (a96)

  smart DNA prep (a) (a96)

  smart DNA prep (m)

  smart DNA prep (m)

  smart DNA prep (m)