Smart Modified Surface (Automatiserade för CyBio Felix)

Här hittar du automatiserade extraktionskit för metoden Smart modified surface. Se alla kiten längre ned på sidan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Smart Modified Surface (Automatiserade för CyBio Felix)


  smart Blood DNA Midi Direct prep (a96) – FX

  smart Blood DNA Midi Direct prep (a96) – FX

  smart Blood DNA Midi Direct prep (a96) – FX

  smart Blood DNA Midi prep (a96) – FX

  smart Blood DNA Midi prep (a96) – FX

  smart Blood DNA Midi prep (a96) – FX

  smart DNA prep (a96) – FX

  smart DNA prep (a96) – FX

  smart DNA prep (a96) – FX

  smart Plant DNA prep (a96) – FX

  smart Plant DNA prep (a96) – FX

  smart Plant DNA prep (a96) – FX