Startmaterial – DNA och fcDNA

Nedan kan du se tabeller för de reagentskit för DNA och fcDNA vi säljer från Analytik Jena för att enklast kunna se inom vilka områden de passar till. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på info@lab.se.

ManuelltAutomatiskt
Agarose GelInnuPREP DOUBLEpure kit
InnuPREP GelExtraction kit
BakterierInnuPREP Bacteria kit
InnuPREP DNA/RNA mini kit
BlackPREP Food DNA I kit
InnuSPEED Bacteria/Fungi DNA kit

Smart DNA prep (m)
InnuPREP DNA kit – IPC16
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit – KFFLX

Smart DNA prep (a)
BlodInnuPREP DNA micro kit
InnuPREP Blood DNA Mini kit
InnuPREP Blood DNA midi kit
InnuPrep Forensic kit

Smart Blood DNA midi prep (m)
InnuPREP Blood DNA mini kit -IPC16
InnuPREP Blood DNA midi kit – IPC16
InnuPREP Forensic DNA kit -IPC16
InnuPREP Blood DNA kit – KFFLX
InnuPREP Blood DNA midi kit – KFFLX
InnuPREP DNA I kit -KFml
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit – KFFLX

smart Blood DNA midi prep (a)
smart Blood DNA midi direct prep (a)
Bronkoalevolär lavage (BAL)InnuPREP MycoBacteria DNA kitInnuPREP DNA kit-IPC16
Cellodlingssupernatant InnuPREP Virus DNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit

InnuPREP MP Basic kit A

PME free-circulating DNA Extraction kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit – IPC16
InnuPREP Virus DNA/RNA kit – IPC96
InnuPREP Virus DNA kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -KFml
InnuPREP DNA/RNA Virus PLUS kit – KFFLX
InnuPREP AniPAth DNA/RNA kit – KFFLX

PME free-circulating DNA Extraction kit – IPC16
CerebraspinalvätskaInnuPREP Virus DNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit

InnuPREP MP Basic kit A
InnuPREP Virus DNA/RNA kit – IPC16
InnuPREP Virus DNA/RNA kit IPC-96
InnuPREP Virus DNA kit – KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -KFml
InnuPREP DNA/RNA Virus PLUS kit – KFFLX
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit – KFFLX
Cellfria kroppsvätskorInnuPREP Virus DNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit

InnuPREP MP Basic kit A

PME free-circulating DNA Extraction kit

InnuCONVERT Bisulfite Body Fluids kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit – IPC16
InnuPREP Virus DNA kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -KFml
InnuPREP DNA/RNA Virus PLUS kit – KFFLX
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit – KFFLX

PME free-circulating DNA Extraction kit -IPC16
DNA eluateLOOXTER Enrichment kit
EpigenetikInnuCONVERT Bisulfite-All-In-One kit
InnuCONVERT Bisulfite Body Fluids kit
InnuCONVERT Bisulfite Basic kit
Eukaryota cellerInnuPREP DNA Micro kit
InnuPREP DNA Mini kit
InnuPREP DNA/RNA Mini kit
InnuPREP DNA kit -IPC16

Smart DNA prep (a)
FFPE/Paraffin ProverBlackPREP FFPE DNA kit
InnuPREP DNA mini kit
InnuPREP Virus DNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit

InnuCONVERT Bisulfite All-In-One kit
InnuPREP FFPE DNA kit -IPC16
Mat/Mat efter kultiveringBlackPREP Food DNA I kitInnuPREP Food DNA kit -IPC16
Forensiska materialInnuPREP forensic kitInnuPREP forensic DNA kit -IPC16
VäxterInnuPREP Plant DNA kitInnuPREP Plant DNA kit -IPC16
SvampsporerInnuSPEED Bacteria/Fungi DNA kit
Svamp (fruktkropp)InnuPREP Plant DNA kitInnuPREP Plant I DNA kit -IPC16
MykobakterierInnuPREP DNA Mini kit
InnuPREP Bacteria DNA kit
PCR-reaktionerInnuPREP DOUBLEpure kit
InnuPREP DYEpure kit
InnuPREP PCRpure kit
InnuPREP PCRpure 96 kit
VäxtmaterialInnuPREP Plant DNA kit
InnuSPEED Plant DNA kit
InnuPREP Plant DNA I kit -IPC16
SalivInnuPREP Forensic kit

InnuPREP MP Basic kit A
InnuPREP Forensic DNA kit -IPC16
UtsädeInnuPREP Plant DNA kitInnuPREP Plant DNA I kit -IPC16
JordproverInnuSPEED Soil DNA kit
SputumInnuPREP Mycobacteria DNA kit

InnuCONVERT Bisulfite All-In-One kit
MagproverBlackPREP Food DNA I kitSmart DNA prep (a)
AvföringsproverInnuPREP Stool DNA kit

InnuPREP MP Basic kit A
InnuPREP Stool DNA kit -IPC16
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -IPC16
InnuPREP DNA/RNA Virus PLUS kit – KFFLX
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit -KFFLX
InnuPREP Stool DNA kit -KF96 & KFFLX
SvabBlackPREP Swab DNA kit
InnuPREP DNA Mini kit
InnuPREP Forensic kit
InnuPREP Virus DNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit

InnuPREP MP Basic kit A

InnuCONVERT Bisulfite all-In-One kit
InnuPREP Swab DNA kit -IPC16
InnuPREP Forensic DNA kit -IPC16
InnuPREP DNA I kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -IPC16
InnuPREP Virus DNA kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -KFml
InnuPREP DNA/RNA Virus PLUS kit -KFFLX
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit – KFFLX
FästingarBlackPREP Tick DNA kit
BlackPREP Tick DNA/RNA kit
Vävnader/BiopsierInnuPREP DNA Micro kit
InnuPREP DNA Mini kit
InnuPREP Forensic kit
InnuPREP Rodent Tail DNA kit
InnuPREP DNA/RNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit
InnuPREP Mycobacteria DNA kit
InnuSPEED Tissue DNA kit

InnuPREP MP Basic kit A

smart DNA prep (m)

InnuCONVERT Bisulfite All-In-One kit
InnuPREP DNA kit -IPC16
InnuPREP Forensic DNA kit -IPC16
InnuPREP Virus DNA kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -KFml
InnuPREP Tissue DNA kit -KF96 & KFFLX
InnuPREP DNA I kit -KFml
InnuPREP DNA/RNA Virus PLUS kit -KFFLX
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit -KFFLX
Urin/UrinsedimentPME Free-circulating DNA Extraction kit

InnuCONVERT Bisulfite All-In-One kit
InnuCONVERT Bisulfite Body Fluids
PME Free-circulating DNA Extraction kit -IPC16
VirusInnuPREP Virus DNA kit
InnuPREP Virus DNA/RNA kit

InnuPREP MP Basic kit A
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -IPC16
InnuPREP Virus DNA kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA kit -KFml
InnuPREP Virus DNA/RNA PLUS kit -KFFLX
InnuPREP AniPath DNA/RNA kit -KFFLX
JästcellerInnuSPEED Bacteria/Fungi DNA kit

smart DNA prep (m)
InnuPREP Bacteria DNA kit -IPC16

smart DNA prep (a)

Kontakta oss om du vill veta mer om Startmaterial – DNA och fcDNA