Biomassa – mätning

Biomassakoncentration definieras som koncentrationen av mikrobiella celler i en kultur vid en given tidpunkt. Biomassaövervakning följer utvecklingen av cellkoncentrationen över tid och karaktäriserar tillväxten av den odlade mikroorganismen.

För att beskriva utvecklingen av biomassa över tid, olika parametrar (såsom backscatter, absorbans, grumlighet, optisk densitet (OD), celltorrvikt eller cellantal) men också synonymer för biomassa (som celldensitet och total celldensitet eller TCD) används. Oavsett vad det heter är biomassa en av de viktigaste kritiska processparametrarna (CPP) i mikrobiell uppströmsbioprocessning.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss om du vill veta mer om Biomassa – mätning


  OD-mätning och feed i skakinkubator

  OD-mätning och feed i skakinkubator

  OD-mätning och feed i skakinkubator

  CGQ BioR - Online OD-mätning i bioreaktor

  CGQ BioR - Online OD-mätning i bioreaktor

  CGQ BioR - Online OD-mätning i bioreaktor