Klass II Biologiska säkerhetsbänkar av typ A2

I en klass II biologisk säkerhetsbänk, blåses all inflödes- och nedflödesluft via HEPA-filter ut ur bänken utan att recirkuleras i arbetsområdet. Det är också den vanligaste säkerhetsbänken av alla olika typer som finns. 30% av luften blåses ut och 70% av luften recirkuleras till arbetsområdet som nedflöde. Det skyddar operatören och miljön från exponering för biologiska faror och skyddar också produkter från förorenad rumsluft och korskontaminering.

Obs: Om spårämnen giftiga kemikalier används som ett tillägg till mikrobiologiska processer, bör typ A-bänk avgasledas.

Klass II Biologiska säkerhetsbänkar av typ B2

I en biologisk säkerhetsbänk av klass II typ B2 tappas all till- och nedströmningsluft efter HEPA -filtrering till den yttre miljön utan recirkulation i bänken. Bänkar av typ B2 är lämpliga för arbete med giftiga kemikalier som används som ett tillägg till mikrobiologiska processer under alla omständigheter eftersom ingen återcirkulation sker.

Har du några frågor om klass II-bänkar? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om Klass II – personskydd och produktskydd