Klass I biologisk säkerhetsbänk. Klass I-bänken har den mest grundläggande och rudimentära konstruktionen av alla biologiska säkerhetsbänkar som finns tillgängliga idag. Det skyddar operatören och miljön från exponering för biologiska faror och är lämplig för arbete med mikrobiologiska medel som tilldelas biosäkerhetsnivåerna 1, 2 och 3.

Har du några frågor om klass II-bänkarna? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om Klass I – endast personskydd