Säkerhetsbänkar/ Sterilbänkar/ LAF-bänkar
Produktinformation

LAB Sweden erbjuder en bred portfolio av säkerhetsbänkar/Sterilbänkar/LAF-bänkar från Esco Life Sciences Group. Esco är en internationellt ledande tillverkare inom området och arbetar enligt ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. Produktionen finns i Asien och i Europa och Esco har omfattande forsknings- och utvecklingsavdelningar runt om i världen för att ligga före i utvecklingen och anpassa sig efter användarnas behov. Varje säkerhetsbänk testas individuellt och utvärderas innan den godkänns för leverans.

Säkerhetsskåp Esco LAB Sweden

Säkerhetsbänkar delas in i olika klasser beroende på vilket skydd de erbjuder:

• Klass I – endast personskydd
• Klass II – personskydd och produktskydd
• Klass III – personskydd och produktskydd

Se ovan vilken typ av säkerhetsbänk som rekommenderas vid olika användningsområden.

Har du några frågor om säkerhetsbänkarna? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om Säkerhetsbänkar/ Sterilbänkar/ LAF-bänkar


  Klass I - endast personskydd

  Klass I - endast personskydd

  Klass I - endast personskydd

  Klass II - personskydd och produktskydd

  Klass II - personskydd och produktskydd

  Klass II - personskydd och produktskydd

  Klass III - personskydd och produktskydd

  Klass III - personskydd och produktskydd

  Klass III - personskydd och produktskydd