C-MAG HS 7 digital – Magnetomrörare
Produktinformation

IKAs magnetiska omrörare C-MAG HS 7 digital med värme och keramisk värmeplatta som ger utmärkt kemisk motstånd.

  • Kraftig motor för omrörning av mängder upp till 10 l (H2O)
  • Samtidig digital visning av mål och faktiska temperaturer via LCD-skärm
  • Direktanslutning för en PT 1000 temperatursensor möjliggör en exakt temperaturreglering (ingår i leveransen)
  • Kontrollnoggrannhet i medium +/- 0,5 K (i kombination med PT 1000)
  • Visning av faktiskt temperaturvärde i medium med 0,1 K upplösning vid användning av PT 1000 temperatursensor
  • 3 driftsätt att välja (standard, säker, justeringsskydd)
  • Fast säkerhetskrets på 550 ° C
  • Hot Top indikator >> varma ytvarningar för att förhindra brännskador!
  • Visning av digital felkod
  • Höjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor

Artikelnummer: 0003487000

Har du några frågorom C-MAG HS 7 digital? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss om du vill veta mer om C-MAG HS 7 digital – Magnetomrörare