Inkubatorer från Rumed

Säkert arbete med RUMED®: Om explosivt material ska testas eller om installationsplatsen utsätts för explosionsfara, garanterar RUMED® Ex Equipment-Lines högsta säkerhet. Alla apparater i X-Line och T-Line har klarat ett krävande typprov enligt bilaga III till ATEX 2014/34/EU. RUMED® är en tillverkare av explosionssäker utrustning som är certifierad enligt ISO 80079-34. Detta innebär periodiska inspektioner (revisioner) av en anmäld myndighet och ett mycket effektivt kvalitetsledningssystem av världsomspännande betydelse.

Två utföranden finns tillgängliga: I Safety T-Line är testkammaren explosionssäker, i Safety X-Line är hela enheten explosionssäker. Enheterna i Safety X-Line kan också användas i explosiva områden i zon 1 och zon 2, såsom i raffinaderier eller kemiska anläggningar.

Alla enheter är tillverkade av rostfritt stål. Således är de resistenta mot lösningsmedel och kemikalier. Material och bearbetning garanterar enkel hantering och hållbarhet. Den explosionssäkra återcirkulerande luftfläkten ger en bra temperaturfördelning i rymden, samt snabb uppvärmning och kylning. Om dörren hade öppnats kommer de initiala temperaturerna att uppnås inom kortast möjliga tid.

RUMED® Ex Equipment fyller olika uppgifter inom den kemiska och petrokemiska industrin, inom läkemedelsproduktionen, för stabilitetstester samt i laboratoriet.

 • Stabilitetstester av farmaceutiska produkter
 • Förvaring av aerosoler
 • Förvaring av lösningsmedel
 • Torkning av beläggningar som innehåller lösningsmedel
 • Torktester på lim och färg

Läs mer om de olika modellerna nedan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Inkubatorer från Rumed


  Eco-Line

  Eco-Line

  Eco-Line

  Rumed Safety X-line – kopplingsskåp

  Rumed Safety X-line – kopplingsskåp

  Rumed Safety X-line – kopplingsskåp

  Safety T-line – testskåp

  Safety T-line – testskåp

  Safety T-line – testskåp

  Seedline

  Seedline

  Seedline

  The Premium-line av rostfritt stål

  The Premium-line av rostfritt stål

  The Premium-line av rostfritt stål