Fröblåsare från Rumed

Fröblåsaren används för snabb separering av lätta och tunga spannmål. Fröet hälls i en låda av akrylglascylindern. Toppen av cylindern stängs med hjälp av en finmaskig skärm. En hastighetsstyrd fläkt skapar en stigande, konstant luftpelare i cylindern. Beroende på dess storlek och vikt kommer fröet att falla i ett av de 3 uppsamlingskärlen som är fästa på cylindern. På så sätt leds det lätta fröet in i det övre uppsamlingskärlet och det tunga säden leds in i det undre uppsamlingskärlet. En ytterligare skärm vid cylinderfoten förhindrar att frö tränger in i fläkten. Efter frånkoppling av fläkten hålls fällningen, bestående av resterna och ibland även små stenar, kvar på skärmen. Det bekväma snabbfästet för trådfästet underlättar borttagningen av uppsamlingskärlen.

Kontakta oss om du vill veta mer om Fröblåsare från Rumed