Ex Värmeskåp från Rumed

RUMED® värmeskåp med explosionssäker testrum zon 1 och 2 tillåter säkerhetskompatibel lagring av explosiva material, såsom lösningsmedelshaltiga farmaceutiska produkter, aerosoler och lösningsmedel i temperaturområden från 0°C till +80°C. Dessutom erbjuder RUMED® värmeskåp med explosionssäkert testrum, vars applicering i zon 1 och zon 2 är tillåten.

Alla apparater har framgångsrikt klarat ett krävande typprov enligt bilaga III till ATEX 2014/34/EU. RUMED är en tillverkare av explosionssäkra apparater, certifierade enligt ISO 80079-34. Därmed garanteras en maximal nivå av erfarenhet och säkerhet.

Den kraftfulla, energieffektiva kompressorkylningen säkerställer snabb kylning i laddat tillstånd, temperaturväxling och korta återhämtningstider efter dörröppning. En cirkulerande luftfläkt säkerställer en jämn temperaturfördelning i rummet. In- och utsidan av apparaterna är tillverkade av rostfritt stål, resistenta mot lösningsmedel, vilket säkerställer enkel rengöring.

Modeller

XWS-T500 Ex Heat CabinetXWS-T820 Ex Heat CabinetXWS-T1000 Ex Heat Cabinet
Temperaturområde 0 till +80 °C
Testrum 500 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde 0 till +80 °C
Provrum 820 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde 0 till +80 °C
Testrum 1000 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
XWS-T1640 Ex Heat CabinetXWS-X500 Ex Heat CabinetXWS-X820 Ex Heat Cabinet
Temperaturområde 0 till +80 °C
Provrum 1640 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde 0 till +80 °C
Testrum 500 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde 0 till +80 °C
Provrum 820 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
XWS-X1000 Ex Heat CabinetXWS-X1640 Ex Heat Cabinet
Temperaturområde 0 till +80 °C
Testrum 1000 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde 0 till +80 °C
Provrum 1640 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
Kontakta oss om du vill veta mer om Ex Värmeskåp från Rumed